Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 15. duben 2021, 09:37


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2017
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2017


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 24. leden, 2017
Svátek má:  Milena

Liturgický svátek:  Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 3. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 10,1-10
Žl 40,2+4ab.7-8a.10.11
-
Mk 3,31-35

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 24. leden, 2017

Liturgické období:  Mezidobí, 3. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Žid 10,1-10

Tady jsem, abych plnil tvou vůli.
Kontrast mezi neustále se opakujícími obětmi Starého zákona a jedinou obětí Krista je evidentní. Kristova oběť nekonečně převyšuje starozákonní oběti, které neměly spásný účinek. Zákon byl pouhým předobrazem dober, jež my nyní vlastníme. Jsou nám odpuštěny hříchy, očištěno naše svědomí a je nám dopřán přístup k živému Bohu. Eucharistie je toho všeho živou připomínkou a zpřítomněním.

Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Zákon obsahoval jen stín budoucích hodnot, ne však tyto věci ve skutečnosti. A proto nemá vůbec sílu, aby svými oběťmi, stále stejnými, které se rok co rok pořád opakují, přivedl k dokonalosti ty, kdo přistupují (k Bohu). Ty oběti by přece už (dávno) musely přestat, protože by svědomí už nic nevyčítalo těm, kteří Boha uctívají, když už jednou byli (od hříchů) očištěni. (Místo toho) se však při těch obětech každý rok vyvolává vědomí hříchů. Neboť krev býků a kozlů nemůže hříchy odstranit. A tak (Kristus), když přicházel na svět, řekl: `Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.' Po prvních slovech: `dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměls v nich zálibu' - a přece to (všechno) se obětuje podle Zákona - hned dodává: `Tady jsem, abych plnil tvou vůli.' To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto `vůlí' jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.Text žalmu:
Žl 40,2+4ab.7-8a.10.11

Odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
Pevně jsem doufal v Hospodina,
- on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
- Novou píseň vložil mi do úst,
- chvalozpěv našemu Bohu.
Odp.
V obětních darech si nelibuješ,
- zato jsi mi otevřel uši.
- Celopaly a smírné oběti nežádáš,
- tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím!"
Odp.
Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
- svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
Odp.
Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost,
- o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil,
- nezatajil jsem tvou lásku
- a tvou věrnost před velkým shromážděním.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 3,31-35

Kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.
Při těchto slovech se Ježíš dívá po těch, kteří byli "uvnitř". Ježíšovi příbuzní však zůstali "venku" (vypravili se za ním, aby se ho zmocnili a dělali si na něj nárok, viz evangelium minulé soboty). Tvoří se zde nová Ježíšova rodina těch, kdo činí Boží vůli - tím, že vstupují "dovnitř" a následují Ježíše. Tito jsou pak také schopni skrze podobenství a mocné činy vnímat hlubší výklad tajemství Božího království, který následuje (Mk 4 a 5).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!"
Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015