Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 21. duben 2021, 06:31


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnor 2017
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2017


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 25. únor, 2017
Svátek má:  Liliana

Liturgický svátek:  Sv. Valburga
Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sir 17,1-13 (řec. 1-15)
Žl 103,13-14.15-16.17-18a
-
Mk 10,13-16

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 25. únor, 2017

Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Valburga
Text 1.čtení:
Sir 17,1-13 (řec. 1-15)

Bůh stvořil člověka podle svého obrazu.
Úryvek stojí ve středu rozsáhlejší části knihy Sirachovcovy (16,24-18,14), která hovoří o stvoření a dějinách spásy. Člověk jako vrchol stvoření je utvořen ze země a do ní se jednou i vrátí. A přesto má jako Boží obraz obrovskou důstojnost. Bůh zahrnuje člověka mnoha privilegii a dary, a to nejen přirozenými, ale i duchovními. Klíčové místo v tomto obdarovávání a dějinách spásy má smlouva z hory Sinaj a Zákon.

Čtení z knihy Sirachovcovy.
Bůh stvořil člověka ze země a zase ho do ní vrací. Dal jim několik dní a určitý čas a svěřil jim moc nade vším na zemi. Oděl je silou a podle svého obrazu je stvořil. Bázeň před nimi vložil do každého tvora, aby vládli nad zvěří a ptactvem. Dal jim svobodnou vůli, jazyk a oči, uši a mysl k přemýšlení. Naplnil je rozvahou, kterou dává rozum, o dobru i zlu jim dal poučení. Vložil jim do mysli své světlo, aby jim ukázal velikost svých skutků. Budou chválit jeho svaté jméno, hlásat jeho velkolepá díla. Přidal jim poznání a jako dědictvím je obdařil zákonem života. Uzavřel s nimi smlouvu navěky a své příkazy jim sdělil. Na vlastní oči viděli jeho velkolepou slávu, jeho velebný hlas slyšeli na vlastní uši. Řekl jim: "Chraňte se všeho bezpráví", a každému přikázal, jak jednat s bližním. Vždycky je před ním jejich chování, před jeho očima se nemohou skrýt.Text žalmu:
Žl 103,13-14.15-16.17-18a

Odp.: Hospodinova láska od věků pro všechny, kdo se ho bojí.
Jako se smilovává otec na syny,
- tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
- Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni,
- má v paměti, že jsme jen prach.
Odp.
Dni člověka jsou jako tráva,
- kvete jak polní květ.
- Sotva jej vítr ovane
- již ho není,
- nezbude po něm ani stopa.
Odp. Hospodinova láska však od věků na věky
- pro všechny, kdo se ho bojí,
- a jeho spravedlnost jde z dětí na děti
- pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 10,13-16

Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.
Ježíš je již opět v srdci zasažen nechápavostí učedníků, a tak si touto větou trochu zaryje do jejich nedotknutelné důležitosti. Zároveň je celé setkání velikým ujištěním, že Boží království se již nyní a zde v plnosti své žehnající moci nabízí všem, i těm sebenepatrnějším. Jen proto je možné klást na člověka vysoké nároky evangelia.

Slova svatého evangelia podle Marka.
(Matky přinášely k Ježíšovi) děti, aby jim požehnal. Ale učedníci (jim) to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde." Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015