Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 17. duben 2021, 02:05


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnor 2017
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2017


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 26. únor, 2017
Svátek má:  Dorota

Liturgický svátek:  Sv. Alexandr
Liturgické období:  Mezidobí, 8. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 49,14-15
Žl 62,2-3.6-7.8-9ab
1 Kor 4,1-5
Mt 6,24-34

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 26. únor, 2017

Liturgické období:  Mezidobí, 8. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Alexandr
Text 1.čtení:
Iz 49,14-15

Já na tebe nezapomenu!
Řada starozákonních ujištění o lásce věrnosti Hospodinově je zobrazena rodinným vztahem. Zde vztahem matky k dítěti, který zobrazuje lásku nejen věrnou, ale dítětem nezaslouženou. Láska Hospodinova tuto lidskou zkušenost lásky ovšem radikálně přesahuje.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Sión řekl: "Hospodin mě opustil, Pán na mě zapomněl." Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto plodu vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu!Text žalmu:
Žl 62,2-3.6-7.8-9ab

Odp.: Jen v Bohu odpočívej, má duše.
Jen v Bohu odpočívá má duše,
- od něho je má spása.
- Jen on je má skála a spása,
- má tvrz, nic mnou nepohne.
Odp.
Jen v Bohu odpočívej, má duše,
- od něho pochází to, v co doufám.
- Jen on je má skála a spása,
- má tvrz, nepohnu se!
Odp.
U Boha je má spása a sláva,
- má pevná skála: mé útočiště je v Bohu.
- Lidé, doufejte v něho v každé době,
- před ním vylejte své srdce.
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 4,1-5

Pán učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly.
Pavel musel čelit výtkám korintských, že jim svěřuje evangelium v příliš jednoduché, málo filosofické verzi, na rozdíl od jiných kazatelů. Jeho obrana svědčí o autoritě apoštola i o jeho odkázanosti na Pána.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství. A když tedy někdo něco spravuje, požaduje se ovšem od něho, aby na něj bylo spolehnutí. Mně na tom pramálo záleží, abych byl posuzován od vás nebo od nějakého jiného lidského soudu. Ale ani já sám sebe neposuzuji. Moje svědomí mně sice nic nevyčítá, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Úsudek o mně patří Pánu. Proto nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On také vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. A teprve tehdy může každý dostat od Boha chválu.Text evangelia:
Mt 6,24-34

Nedělejte si starosti o zítřek.
Prvé napomenutí platí bohatým, protože bohatství má v sobě pro člověka, hříchem narušeného, vždy nebezpečnou přitažlivost. Druhé je povzbuzením k bezstarostnosti, za níž ovšem stojí péče a starost o Boží království, kterým nemá stát žádný jiný zájem v cestě.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst (nebo co budete pít), ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou - a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní! Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Božího království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015