Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 18. duben 2021, 19:54


Následující měsíc » « Předchozí měsícbřezen 2019
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: březen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 3. březen, 2019
Svátek má:  Kamil

Liturgický svátek:  Sv. Kunhuta
Liturgické období:  Mezidobí, 8. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sir 27,5-8 (řec. 4-7)
Žl 92,2-3.13-14.15-16
1 Kor 15,54-58
Lk 6,39-45

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 3. březen, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 8. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Kunhuta
Text 1.čtení:
Sir 27,5-8 (řec. 4-7)

Nikoho nechval, než ho vyzkoušíš.
To je rada dost přísná, ale odpovídající zkušenosti. Její přijetí zabrání mnohým zklamáním.

Čtení z knihy Sirachovcovy.
V sítu, kterým se třese, zůstane smetí, právě tak zůstane vina na člověku, když je prozkoušen. V peci se osvědčí nádoba od hrnčíře, člověk se osvědčí, když s ním mluvíš. Ovoce ukáže, jak byl strom pěstěn, právě tak slovo vyjádří myšlenky lidského srdce. Nikoho nechval, než ho vyzkoušíš, tak se totiž osvědčí člověk.Text žalmu:
Žl 92,2-3.13-14.15-16

Odp.: Dobré je chválit Hospodina.
Dobré je chválit Hospodina,
- opěvovat tvé jméno, Svrchovaný!
- Zrána hlásat tvé milosrdenství
- a za noci tvou věrnost.
Odp.
Spravedlivý pokvete jak palma,
- poroste jak cedr na Libanonu.
- Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově,
- pokvetou v nádvořích našeho Boha.
Odp.
Ještě ve stáří budou přinášet užitek,
- zůstanou šťavnatí a svěží,
- aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin,
- má skála, v němž není nepravosti.
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 15,54-58

Bůh nám popřává vítězství skrze Ježíše Krista.
A toto vítězství se vrcholně projeví vítězstvím nad smrtí a její příčinou - hříchem, totiž vzkříšením člověka.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Až toto tělo porušitelné vezme na sebe neporušitelnost, a toto tělo smrtelné vezme na sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí v Písmu: `Vítězně je smrt (navždy) zničena! Smrti, kdepak je tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj bodec?' Ten bodec smrti je hřích, a hřích zase čerpal svou moc ze Zákona. Ale Bohu díky! On nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Proto buďte pevní, moji milí bratři, nedejte se zviklat a vždy vynikejte v díle Páně. Víte přece, že vaše námaha není marná, (když ji konáte) ve spojení s Pánem.Text evangelia:
Lk 6,39-45

Ústa mluví to, čím přetéká srdce.
Perikopa shromažďuje některé Ježíšovy výroky, velmi užitečné pro život. I zde se důrazně upozorňuje, že rozhodující není vnější zdání, ale kvalita nitra člověka, která se ovšem navenek projeví skutky.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl učedníkům přirovnání: "Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: `Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám nevidíš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím (přetéká) srdce."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015