Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 20. duben 2021, 12:35


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnor 2019
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 27. únor, 2019
Svátek má:  Alexandr

Liturgický svátek:  Sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sir 4,12-22 (řec. 11-19)
Žl 119,165.168.171.172.174.175
-
Mk 9,38-40

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 27. únor, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
Text 1.čtení:
Sir 4,12-22 (řec. 11-19)

Pán miluje ty, kdo milují moudrost.
Pisatel chce vzbudit ve čtenářích touhu po moudrosti a lásku k ní, proto vyjmenovává její plody: život, radost, sláva, požehnání, Boží láska, atd. Ti, kdo milují moudrost, usilují o vlastní dobro, poněvadž moudrost je učiní šťastnými a bohatě je obdaruje pro život. Moudrost je nejcennější dědictví, které člověk může předat svým potomkům. Dává se lidem podle přísných pedagogických principů, které se shodují s Božími cestami.

Čtení z knihy Sirachovcovy.
Moudrost vychovává své syny a ujímá se těch, kdo ji hledají. Kdo ji miluje, miluje život, jsou plni radosti, kdo ji vyhledávají hned zrána. Kdo ji uchopí, zjednává si slávu a Pán ho žehná, kamkoli vejde. Kdo jí slouží, budou Svatému sloužit, Pán miluje ty, kdo ji milují. Kdo ji poslouchá, bude spravedlivě soudit, kdo na ni dbá, bude bydlet v bezpečí. Kdo jí důvěřuje, ten ji zdědí, v majetek ji dostanou jeho potomci. Aniž se dá poznat, bude s ním kráčet, vyzkouší ho zprvu pokušením, přivede na něho strach a bázeň, vyzkoumá ho svou kázní, prověří ho svými nařízeními, dokud mu nebude důvěřovat. Pak se k němu vrátí rovnou cestou, dá mu radost a odhalí mu svá tajemství. Zbloudí-li však (člověk), opustí ho a vydá do vlastní zkázy.Text žalmu:
Žl 119,165.168.171.172.174.175

Odp.: Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, Hospodine.
Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon,
- nic zlého je nemůže potkat.
Odp.
Střežím tvá nařízení a přikázání,
- neboť před tebou jsou všechny mé cesty.
Odp.
Ať oplývají rty mé chvalozpěvem,
- žes mě naučil svým příkazům.
Odp.
Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok,
- neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé.
Odp.
Toužím po tvé spáse, Hospodine,
- a tvůj zákon je mým potěšením.
Odp.
Kéž jsem živ, abych tě chválil,
- a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 9,38-40

Kdo není proti nám, je s námi.
Ježíšova slova jsou školou velkorysosti a lékem na úzkoprsost učedníků, kteří chtěli službu v Ježíšově jménu vázat jen na sebe. Na nezralost víry učedníků a jejich nechápavost reaguje Mistr opět trpělivostí.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Jan řekl Ježíšovi: "Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem." Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015