Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 26. říjen 2020, 11:30


Následující měsíc » « Předchozí měsícbřezen 2019
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: březen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 18. březen, 2019
Svátek má:  Eduard

Liturgický svátek:  Památka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  2.týden postní
Liturgická barva:       fialová
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dan 9,4b-10
Žl 79,8.9.11+13
-
Lk 6,36-38

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 18. březen, 2019

Liturgické období:  2.týden postní
Liturgická barva:  fialová
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Dan 9,4b-10

Zhřešili jsme, provinili jsme se.

Čtení z knihy proroka Daniela.
Pane, Bože veliký a strašný, který zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání: Zhřešili jsme, provinili jsme se, jednali jsme bezbožně, vzbouřili jsme se a odchýlili od přikázání a nařízení. Neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří tvým jménem mluvili k našim králům, knížatům, našim otcům i všemu lidu země. Tobě, Pane, sluší přiznat spravedlnost, nám však hanbu na tváři, jako se dnes (skutečně hanbí) judští mužové i jeruzalémští obyvatelé a všichni Izraelité, blízcí i dalecí, ve všech zemích, do nichž jsi je vyhnal pro nevěrnost, které se vůči tobě dopustili. Hospodine, nám se sluší hanbit ve tváři, našim králům, knížatům a našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě. Avšak, Pán, náš Bůh, ať má s námi milosrdenství a odpustí nám, neboť jsme se proti němu vzbouřili, neposlouchali jsme hlas Hospodina, našeho Boha, abychom kráčeli v jeho zákonech, které nám dal skrze své služebníky proroky.Text žalmu:
Žl 79,8.9.11+13

Odp.: Nejednej s námi podle našich hříchů, Hospodine!
Nepřipomínej nám viny předků,
- tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc,
- vždyť jsme tak zbědovaní!
Odp.
Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, pro slávu svého jména,
- vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno.
Odp.
Ať k tobě přijde vzdychání zajatých,
- mocí svého ramene nech naživu odsouzené na smrt.
- My však, tvůj lid a ovce tvé pastvy,
- budem tě chválit navěky,
- po všechna pokolení budem vypravovat o tvé slávě.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 6,36-38

Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015