Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 11. duben 2021, 09:21


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnor 2017
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2017


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 23. únor, 2017
Svátek má:  Svatopluk

Liturgický svátek:  Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sir 5,1-10 (řec. 1-8)
Žl 1,1-2.3.4+6
-
Mk 9,41-50

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 23. únor, 2017

Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Sir 5,1-10 (řec. 1-8)

Neotálej a obrať se k Pánu!
Úryvek je naléhavou výzvou k ostražitosti před dvěma nebezpečími: 1. spoléhat se na vlastní bohatství a sílu a 2. podceňovat vážnost hříchu, neobrátit se a hříšně spoléhat na Boží milosrdenství. Bohatství je ve Starém zákoně znakem požehnání, ale bohužel často přivádí k soběstačnosti, pýše a touze po moci (srov. Lk 12,16-21). Starý zákon také věřil, že po hříchu náleduje trest. Hříšník ale nechápe Boží trpělivost, která chce jeho obrácení, a mylně pochybuje o Božím zásahu.

Čtení z knihy Sirachovcovy.
Nespoléhej na svůj majetek a neříkej: "Mám všeho dost." Nenásleduj své choutky a bohatství, aby tě nestrhly vášně tvého srdce. Neříkej: "Kdo může něco proti mně?" Vždyť Pán jistě bude trestat! Neříkej: "Hřešil jsem, a co se mi stalo? Vždyť Pán je shovívavý!" Nebuď si tak jist odpuštěním, nehromaď hřích na hřích a neříkej: "Velké je Boží slitování, odpustí mi množství mých hříchů." Vždyť u něho je smilování, ale i hněv, jeho nevole padá na hříšníky. Neotálej, a obrať se k Pánu, neodkládej den ze dne. Neboť hněv Páně přijde znenadání a budeš ztracen v čas trestu. Na nepoctivé jmění se nespoléhej, neboť nic ti nepomůže v den hněvu.Text žalmu:
Žl 1,1-2.3.4+6

Odp.: Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.
Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
- nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
- a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
- ale má zalíbení v Hospodinově zákoně
- a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.
Odp.
Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
- ve svůj čas přináší ovoce,
- listí mu nevadne
- a daří se mu vše, co koná.
Odp.
Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
- jsou jako pleva rozvátá větrem,
- vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
- ale cesta bezbožných skončí záhubou.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 9,41-50

Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla.
Učedníci jsou vedeni k důslednosti vůči sobě samotným: Od toho, co je svádí od cesty následování, se musí radikálně oddělit. Jen tak nesvedou z cesty ony nepatrné (tj. přehlížené). Navzdory Boží dobrotě člověk totiž může zabloudit! Proto je nutné mít odvahu k nutně bolestnému (oheň, který čistí) procesu proměny (sůl, která konzervuje).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne. Každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá (věc), ztratí-li však sůl slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě, a tak budete žít mezi sebou v pokoji."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015