Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 23. duben 2021, 09:20


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnor 2019
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 7. únor, 2019
Svátek má:  Veronika

Liturgický svátek:  Sv. Richard
Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 12,18-19.21-24
Žl 48,2-3a.3b-4.9.10-11
-
Mk 6,7-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 7. únor, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Richard
Text 1.čtení:
Žid 12,18-19.21-24

Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha.
Došlo k zásadnímu kvalitativnímu posunu ve vztahu člověka k Bohu. Ve Starém zákoně (podobně jako u jiných pohanských národů) je tento vztah charakterizován strachem. Vztah křesťana k Bohu je určen radostí z naděje na naplnění již uskutečněné Boží spásy. Bůh si nás zamiloval a jedinou správnou odpovědí tomu kdo nás miluje, je opět láska. Přechod od Starého zákona k Novému zákonu je přechodem od strachu k radosti a lásce.

Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Nepřistoupili jste k hmotné hoře, (z které) šlehal oheň a která (byla zahalena) mračnou temnotou a bouří, a přitom za zvuku trouby byly prohlášeny předpisy. (Když to všechno Izraelité) slyšeli, zdráhali se (poslouchat a prosili), aby (Bůh) už k nim nemluvil. A to, co viděli, bylo tak hrozné, že Mojžíš řekl: `Celý se třesu strachem.' Vy však jste přistoupili k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi; (přistoupili jste) k soudci, Bohu všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy, a byli jste pokropeni krví, která mluví důrazněji než krev Ábelova.Text žalmu:
Žl 48,2-3a.3b-4.9.10-11

Odp.: Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě.
Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály
- v městě našeho Boha.
- Jeho svatá hora, ten slavný pahorek,
- je radostí celé země.
Odp.
Hora Sión, to tajemné sídlo Boží,
- je městem velikého krále.
- Bůh se ukázal v jejích pevnostech
- jako jistá ochrana.
Odp.
Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli
- v městě Hospodina zástupů,
- v městě našeho Boha:
- Bůh mu dává věčné trvání.
Odp.
Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství
- ve tvém chrámě.
- Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála
- sahá až na konec země.
- Tvá pravice oplývá spravedlností.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 6,7-13

Začal je posílat.
To byla další Ježíšova reakce na nedůvěru a odmítnutí. Místo rezignace znásobuje své působení skrze "zavolání Dvanácti" a vyslání dvojic poslů, vyzbrojených jeho plnou mocí. Ti již svým zjevem měli vydávat svědectví pravdě evangelia: Boží království je tady - náš Bůh je takový Otec, jehož náklonnost k nám činí zbytečnými naše starosti o pozemské jistoty.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: "Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim." Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015