Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Potřebuji pomoc!


Jste osamělí nebo pečujete o svého příbuzného a potřebujete pomoci s něčím, co byste sami nebo s pomocí svých blízkých nezvládli? Nebo znáte někoho, kdo se nachází v tíživé životní situaci a potřebuje pomoc?


FARNÍ CHARITA u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze 10 – Strašnicích
vám může dle aktuálních možností v těchto situacích nabídnout / zprostředkovat:Návštěvy osamělých a nemocných - doma, v nemocnicích, v LDN, v Domovech důchodců - budete-li v nemocnici, nebo máte příbuzného, přítele, známého, který je v nemocnici, můžete si dohodnout návštěvu dobrovolníka z naší farní charity, pro popovídání, donesení potravin, novin, časopisů, předčítání nebo lze na základě vaší dohody s panem farářem zajistit donesení a podání eucharistie.

Telefonické poradenství, různé informace - týká se zejména poradenství z oblasti sociálních služeb (např. poskytnutí kontaktu na pečovatelské služby, agentury domácí péče, rady jak a kde lze získat kompenzační pomůcky - hole, chodítka, vozíky) nebo poradenství při řešení různých životních problémů. Můžete nás kontaktovat telefonicky, mailem nebo i písemně - viz kontakty - levé menu.

Nákupy - Na základě dohody je možné osamělým nebo nemocným lidem s omezenou pohyblivostí (např. po operaci, zlomeniny končetin) zajistit občasné drobné nákupy.

Úklid a další drobné domácí práce - jedná se o drobný úklid v domácnosti nemocných nebo starších lidí, kteří sami nejsou pro své onemocnění tyto činnosti zvládnout, velký, např. vánoční, úklid neposkytujeme.

Hlídání dětí - nejde o každodenní hlídání dětí, ale o službu, kterou chceme pomoci umožnit maminkám nebo tatínkům vyřídit záležitosti, které by jinak nemohli vyřešit.

Předčítání knih, časopisů a novin - jste-li starší, nemocní a nebo zhoršený zrak vám neumožňuje číst knihy, noviny nebo časopisy, můžeme vám nabídnout občasné návštěvy se čtením.

Pomoc a vyřizování věcí na úřadech - tato služba souvisí se službou poradenství a je více zaměřena na řešení konkrétních problémů na úřadech, např. na pomoc s vyplňováním formulářů žádostí, pomoc a doprovod při osobním řešení věcí na úřadech, apod.

Doprovod k lékaři - pokud si nejste jisti při chůzi a musíte k lékaři, na rehabilitaci apod., můžeme vám nabídnout vhodný doprovod z vašeho domova k lékaři a zpět.

Procházky s doprovodem - osamělým, nemocným a starším lidem můžeme nabídnout doprovod na vašich procházkách.

Doprovod do kostela na mši svatou, apod. - máte-li touhu být při slavení mše svaté v kostele, můžeme vám nabídnout doprovod z domova do kostela a zpět.

Zde uvedené služby jsou poskytovány zdarma prostřednictvím dobrovolníků z naší farní charity (farnosti), kterou poskytují ve svém volném čase a které jsou limitovány jak počtem dobrovolných spolupracovníků, tak jejich volným časem.O výše uvedené služby můžete požádat telefonicky, mailem nebo písemně - viz kontakty - levé menu.