Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


RadioVaticana.cz

 RadioVaticana.cz

Svatý stolec a církev v USA

To že církev, zejména v USA prožívá těžké chvíle, je všem zjevné. Signalizují to reakce, které odtamtud přišly na vatikánský požadavek odložit hlasování o nových normách proti zneužívání nezletilých na plenárním zasedání tamější biskupské konference.


Uveřejněno:  20.11.2018 | 0:00

Uznat, že jsme žebráky prosícími o spásu

Homilie papeže Františka ze mše na Světový den chudých v bazilice sv. Petra.
Uveřejněno:  18.11.2018 | 0:00

Dějiny národů i jednotlivců mají účel a cíl: definitivní setkání s Pánem

V evangelním úryvku této neděle (srov. Mk 13,24-32) chce Pán poučit svoje učedníky o budoucích událostech. Není to v první řadě promluva o konci světa, ale spíše pozvánka k dobrému prožívání přítomnosti, k bdělosti a připravenosti, až budeme povoláni vydat počet ze svého života.
Uveřejněno:  18.11.2018 | 0:00

Kostel je lék na konzumní společnost

Švýcarský architekt Mario Botta patří k předním osobnostem svého oboru a je držitelem řady ocenění a čestných doktorátů. Minulou sobotu však poněkud netradičně získal trofej v oblasti teologie. Po udělení Ratzingerovy ceny s ním rozmlouvala německá redakce naší rozhlasové stanice, kterou zajímalo, jaký význam má takové ocenění pro architektonickou práci?


Uveřejněno:  20.11.2018 | 0:00