Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


RadioVaticana.cz

 RadioVaticana.cz

Litva – most mezi Východem a Západem

Promluva papeže Františka ke státním představitelům, Vilnius - Litva.
Uveřejněno:  22.9.2018 | 0:00

O přikázáních: Cti svého otce i svou matku

Na cestě Desaterem přicházíme dnes k přikázání o otci a matce. Mluví o povinné úctě k rodičům. Co znamená slovo „ctít“? Hebrejský výraz označuje slávu, hodnotu, doslovně „tíhu“, soudržnost. Není to otázka vnějších forem, nýbrž pravdy. Biblicky ctít Boha znamená uznávat Jeho reálnost, počítat s Jeho přítomností, což vyjadřují také rity, ale především to s sebou nese, že se Bohu přikládá náležité místo v životě.
Uveřejněno:  19.9.2018 | 0:00

Slitovná láska je klíčem, který otevírá nebeskou bránu

Promluva papeže Františka u mariánské svatyně, Jitřní brána - Vilnius.


Uveřejněno:  22.9.2018 | 0:00

Touha po moci je nejrozšířenější postoj těch, jejichž paměť není zahojena

Homilie papeže Františka při nedělní mši 23. září v litevském městě Kaunas.
Uveřejněno:  23.9.2018 | 0:00

Bezbožník považuje svoji sílu za normu spravedlnosti

Promluva papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně 23. září v litevském městě Kaunas.
Uveřejněno:  23.9.2018 | 0:00