Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Přednášky - setkání

Odpoledne pro seniory

Tyto akce Farní charity probíhají pravidelně 2x ročně, na jaře a na podzim. Na akce "odpoledne pro seniory" zveme zajímavé osobnosti církevního nebo veřejného života. Akce probíhají většinou v sobotu odpoledne, výjimečně v neděli odpoledne.

13.3.2010

Zveme na odpoledne pro seniory. Koná se v sobotu 13. března na faře od 14.30. Hostem bude proděkanka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. a bude hovořit na téma: Ježíš a nemoc

7.11.2009

V sobotu 7.listopadu jsou farníci zváni na charitní odpoledne. Ve 14:30 proběhne ve farním sále přednáška pracovníků Nadace sv. Františka z Assisi. Uslyšíme vyprávění a uvidíme obrázky z několika domovů Misionářek lásky v Indii a dozvíme se něco o vesničce malomocných Titagarh. Přednáška bude doplněna i krátkým životopisem Matky Terezy, obrázky ze života v Kalkatě, stručného popisu malomocenství a také několika čísly o celosvětové situaci.

Po přednášce bude prostor pro společné setkání, popovídání a jistě se najde i něco dobrého k občerstvení.

15.11.2008

V sobotu 15.11.2008 jsme se sešli v prostorách farního sálu na semináři „Víra a smrt“, který vedla Mgr.Elena Strupková.

Seminář nabízel vzájemné sdílení témat a otázek, s nimiž je věřící člověk konfrontován tváří v tvář smrti, ať již své vlastní, či druhých.

Dozvěděli jsme se prostřednictvím doporučené knížky od autorek M.Callananové a P.Kelleyové „Poslední dary“, jak je potřebné komunikovat s umírajícím a poskytnout mu přítomnost blízkých.v posledních hodinách jeho života. Autorky této knihy léta pracovaly v hospicích a své zkušenosti sdělují v této knížce.

Byli jsme obohaceni o nové pohledy na toto, ještě i dnes často tabuizované téma, které se však dotýká nás všech.

Seminář byl pořádán naší farní charitou v rámci odpoledne pro seniory. Po jeho skončení nás čekalo v učebně pohoštění, které nám připravila děvčata z charity. U kávy a zákusků jsme si ještě pěkně popovídali.

Odpoledne pro seniory listopad 2008 Odpoledne pro seniory listopad 2008

Zdroj: ŘK Farnost Praha - Strašnice